Празник на с. Богомилово

06.06.2012 10:58

По повод първи юни /деня на детето/ и празника на с. Богомилово ФТШ "Броеница" изнесе концерт заедно с орк. "Тракия" и Ибряма.